Truong Cong Quoc Sy Truong Cong Quoc Sy - Outside Sales
ho Rexel
Can Tho
Candidate
10 Jul, 2015


Tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của HR2B trong quá trình giúp đỡ tôi có được công việc tại Rexel. Các tư vấn viên làm việc rất chuyên nghiệp, rõ ràng, và chăm sóc ứng viên rất cẩn thận từ những ngày đầu tiên cho đến khi ứng viên đi làm.

Tôi sẽ giới thiệu HR2B đến bạn bè của mình khi họ có nhu cầu tìm kiếm cơ hội công việc mới.

Một lần nữa, cảm ơn HR2B cũng như đội ngũ tư vấn viên rất nhiều.Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page