Trang Mỹ Anh Trang Mỹ Anh - Giám đốc phát triển kinh doanh
Công ty TUV SUD PSB Vietnam
Hồ Chí Minh
Candidate
05 Oct, 2017


Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên của HR2B.
Tôi thực sự hài lòng với dịch vụ đầy chuyên nghiệp và hiệu quả của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page