Trang Mỹ Anh Trang Mỹ Anh - Giám đốc phát triển kinh doanh
Công ty TUV SUD PSB Vietnam
Hồ Chí Minh
Candidate
05 Oct, 2017


Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên của HR2B.
Tôi thực sự hài lòng với dịch vụ đầy chuyên nghiệp và hiệu quả của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page