Trần Nam Hải Trần Nam Hải - Giám đốc Chi nhánh
VP Household
Long An
Candidate
20 Nov, 2014


Tôi đánh giá rất cao nghiệp vụ, chuyên môn cũng như sự tận tình của chuyên viên tư vấn HR2B đối với ứng viên. Đồng thời cũng rất hài lòng với các dịch vụ của công ty.

 

 .Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page