Trần Nam Hải Trần Nam Hải - Giám đốc Chi nhánh
VP Household
Long An
Candidate
20 Nov, 2014


Tôi đánh giá rất cao nghiệp vụ, chuyên môn cũng như sự tận tình của chuyên viên tư vấn HR2B đối với ứng viên. Đồng thời cũng rất hài lòng với các dịch vụ của công ty.

 

 .Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page