Trần Minh Ngọc Trần Minh Ngọc - Trade Marketing Manager
Sapporo
Hồ Chí Minh
Staffing
16 Tháng ba 2016


HR2B đã cung cấp rất nhiều ý tưởng hỗ trợ cho công việc kinh doanh của khách hàng


Hữu ích?
4 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page