Traci Miebert Traci Miebert - Director
Idaho Potato Commission
_
Staffing
16 Mar, 2016


Nhân viên của HR2B học tập rất nhanh và rất chăm chỉ. Giao tiếp với công chúng rất tốt.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page