Tony Tuan Tony Tuan - Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng
KERRY
HaNoi
Candidate
17 Jan, 2017


Tôi hoàn toàn hài lòng với những tư vấn về sự nghiệp từ các chuyên viên của HR2B. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc với các chuyên viên tuyển dụng của HR2B cho những cơ hội sự nghiệp trong tương lai của tôi


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page