Tony Tuan Tony Tuan - Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng
KERRY
HaNoi
Candidate
17 Jan, 2017


Tôi hoàn toàn hài lòng với những tư vấn về sự nghiệp từ các chuyên viên của HR2B. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc với các chuyên viên tuyển dụng của HR2B cho những cơ hội sự nghiệp trong tương lai của tôi


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page