Tony Tuan Tony Tuan - Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng
KERRY
HaNoi
Candidate
17 Tháng một 2017


Tôi hoàn toàn hài lòng với những tư vấn về sự nghiệp từ các chuyên viên của HR2B. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc với các chuyên viên tuyển dụng của HR2B cho những cơ hội sự nghiệp trong tương lai của tôi


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page