Tony Tuan Tony Tuan - Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng
KERRY
HaNoi
Candidate
17 Jan, 2017


Tôi hoàn toàn hài lòng với những tư vấn về sự nghiệp từ các chuyên viên của HR2B. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc với các chuyên viên tuyển dụng của HR2B cho những cơ hội sự nghiệp trong tương lai của tôi


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng nhóm, bộ phận Phát triển
Ông Sang Huỳnh - Công ty Live Group
Hồ Chí Minh Candidate
Điều phối viên
Bà Quách Thị Việt Hoa - Công ty Oriflame
Hồ Chí Minh Candidate
Người đại diện
Ông Hồ Vũ Thanh Hải - Công ty Neo Asia
Hồ Chí Minh Candidate
Nhân viên điều hành
Bà Vu Tinh - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế CMB
Hà Nội Search
Thư ký giám đốc
Bà Tạ Quế Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page