Tony Tuan Tony Tuan - Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng
KERRY
HaNoi
Candidate
17 Jan, 2017


Tôi hoàn toàn hài lòng với những tư vấn về sự nghiệp từ các chuyên viên của HR2B. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc với các chuyên viên tuyển dụng của HR2B cho những cơ hội sự nghiệp trong tương lai của tôi


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page