Stefan Poppe Stefan Poppe - Managing Director
VOLCAFE VIETNAM CO., Ltd
Ho Chi Minh
Search
29 Jun, 2017


Là một công ty đa quốc gia liên tục tìm kiếm các chuyên gia giỏi nhất để thực hiện nhiều vai trò khác nhau, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được công ty phù hợp để thực hiện công việc tìm kiếm các nhà điều hành này. Tại Việt Nam, một đất nước có rất nhiều các công ty tuyển dụng và dịch vụ với muôn hình vạn trạng, chúng tôi chọn HR2B để trở thành một trong những đối tác kinh doanh được ưu tiên của chúng tôi. Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn cảm thấy ràng chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn. HR2B hợp tác với Volcafe Việt Nam để tìm kiếm đúng thời gian những chuyên gia phù hợp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau: các cá nhân được lựa chọn tốt nhất đã làm nên khởi sự thành công cho Volcafe Việt Nam. HR2B mang lại kết quả trong quá khứ, hiện tại và chúng tôi tin tưởng rằng HR2B sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page