Stefan Poppe Stefan Poppe - Managing Director
VOLCAFE VIETNAM CO., Ltd
Ho Chi Minh
Search
29 Jun, 2017


Là một công ty đa quốc gia liên tục tìm kiếm các chuyên gia giỏi nhất để thực hiện nhiều vai trò khác nhau, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được công ty phù hợp để thực hiện công việc tìm kiếm các nhà điều hành này. Tại Việt Nam, một đất nước có rất nhiều các công ty tuyển dụng và dịch vụ với muôn hình vạn trạng, chúng tôi chọn HR2B để trở thành một trong những đối tác kinh doanh được ưu tiên của chúng tôi. Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn cảm thấy ràng chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn. HR2B hợp tác với Volcafe Việt Nam để tìm kiếm đúng thời gian những chuyên gia phù hợp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau: các cá nhân được lựa chọn tốt nhất đã làm nên khởi sự thành công cho Volcafe Việt Nam. HR2B mang lại kết quả trong quá khứ, hiện tại và chúng tôi tin tưởng rằng HR2B sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page