Shirley Huang Shirley Huang - Regional HRM, Strategic Markets APaC & Export EMEA
Diasorin
_
Staffing
16 Mar, 2016


Cảm ơn Trân. Chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của bạn.

Chúng tôi rất vui khi hợp tác cùng công ty bạn trong hơn 1,5 năm qua. Chúng tôi cũng rất hài lòng với dịch vụ chuyên nghiệp của các bạn và chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài.

 Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page