Sam Murphy Sam Murphy - Sales Manager - South East Asia
Iluka
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Thái độ của nhân viên HR2B rất chuyên nghiệp, thân thiện và lịch sự. Chất lượng dịch vụ nhanh, đúng thời gian, chuyên nghiệp, xuất sắc.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám đốc đầu tư
Bà Diệu Anh - Công ty BBTC Investment Consultant
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc đầu tư
Bà Trúc Phan - Công ty Dragon Capital
Hồ Chí Minh Candidate
Phòng nhân sự
Bà Hạnh - Công ty MAP Pacific
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc nhân sự
Bà Nguyễn Thị Tương Vương - Công ty Geodis Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc dịch vụ kỹ thuật
Ông Nguyễn Minh Chí - Công ty Monster Energy Việt Nam
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page