Quang Nguyen Quang Nguyen - Sales Manager
Vu Uy
Ho Chi Minh
Candidate
23 May, 2017


Dear Kim,

Sorry vì anh khá bận nên giờ mới trả lời cho em.

Ok, sau hơn 1 tháng làm việc cho Vũ Uy từ sự giới thiệu của HR2B, anh thấy dịch vụ của HR2B tốt, nhất là ở cá nhân Kim đã hỗ trợ cho anh rất nhiều. Nhìn chung là anh hài lòng với dịch vụ của công ty.

Nếu đánh giá ở thang điểm từ 1-10 thì anh đánh giá ở mức 9, em nhé. :-)

With kind regards,
Quang


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page