Priscilla Rolver Kellvig Priscilla Rolver Kellvig - accounting
WOCA Denmark A/S
International
Staffing
02 Tháng một 2020


Rất hài lòng với dịch vụ
 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
HR2B cung cấp dịch vụ tốt, hỗ trợ kịp thời
Cliff Fong - Nord-Lock Pte Ltd
Hồ Chí Minh SearchShare on network
Top page