Phuong Dai Phuong Dai - HRM
RD Bridal
Ho Chi Minh
Candidate
22 May, 2017


Tôi rất vui và cảm thấy hài lòng với dịch vụ chuyên nghiệp của HR2B, được xếp hạng tốt nhất trong Top 3 dịch vụ tìm kiếm nhân tài ở Việt Nam. Nhân viên của HR2B rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm và rất xuất sắc trong việc tìm kiếm và giới thiệu nhân tài đến khách hàng. Tôi cũng giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng để sử dụng dịch vụ tìm kiếm người tài tại HR2B.

Cảm ơn


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page