Pham Quang Thien Pham Quang Thien - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Tôi thực sự đánh giá rất cao về anh Cương - tư vấn viên của tôi - trong quá trình giúp đỡ và hỗ trợ tôi khi dự tuyển công việc tại Hoàng Hà. Anh ấy thật sự rất chu đáo và luôn chia sẻ cho tôi mọi điều mà tôi bỏ sót với Hoàng Hà.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page