Phạm Hữu Hiền Phạm Hữu Hiền - Kĩ sư Phần mềm
AdNovum Vietnam LLC
Hồ Chí Minh
Candidate
20 Nov, 2014


Tôi rất ấn tượng bởi phong cách làm việc tại HR2B: Nhanh chóng, linh hoạt và chuyên nghiệp.

 

 .Hữu ích?
3 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page