Paul Kim Paul Kim - Deputy General Manager
Daemo Engineering
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Tháng tư 2016


Cám ơn vì tất cả. Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ của HR2B. Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm việc với một thông dịch viên nào nhiệt tình hỗ trợ như anh Lộc.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page