Paul Kim Paul Kim - Deputy General Manager
Daemo Engineering
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Cám ơn vì tất cả. Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ của HR2B. Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm việc với một thông dịch viên nào nhiệt tình hỗ trợ như anh Lộc.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page