Paul Kim Paul Kim - Deputy General Manager
Daemo Engineering
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Cám ơn vì tất cả. Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ của HR2B. Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm việc với một thông dịch viên nào nhiệt tình hỗ trợ như anh Lộc.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page