Ông Võ Trường Huy Ông Võ Trường Huy - Trợ lý Tổng giám đốc
Công ty MYM
Hà Nội
Candidate
02 May, 2018


Dang Thuy Duong đã cho tôi một ấn tượng rất thân thiện từ lần đầu làm việ với cô ấy. Tôi thấy khá thoải mái để trao đổi với cô ấy và cô ấy cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi kể cả sau giờ làm. Cô ấy cũng luôn quan tâm và đưa ra cho tôi những lời khuyên đúng thời điểm. Cám ơn Dương rất nhiều vì tất cả nhưng gì cô ấy đã giúp đỡ.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page