Ông Trần Quốc Tích Ông Trần Quốc Tích - Quản lý dự án
Công ty Idemitsu Engineering
Hà Nội
Candidate
03 Oct, 2018


Mỗi khi đọc thông tin về một cơ hội công việc mới trên trang web của HR2B, tư vấn viên mà tôi tin tưởng và nghĩ đến đầu tiên là chị Hương Giang - HR2B Hà Nội. Tôi rất hài lòng khi làm việc với chị ấy và chị ấy luôn sẵn lòng và vui vẻ hỗ trợ tôi ngay cả sau giờ làm việc. Cảm ơn sự giúp đỡ của chị Giang.rất nhiều


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page