Ông Trần Hữu Nhân Ông Trần Hữu Nhân - Quản lý web sản xuất
Công ty Sunrice
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi rất hài lòng và muốn cảm ơn dịch vụ của bạn đã hỗ trợ tôi tìm được việc làm tốt. Nỗ lực của bạn đã mang đến cho tôi một cơ hội việc làm tuyệt vời và tôi mong rằng công ty của bạn sẽ thành công cùng với nhiều ứng cử viên. Dịch vụ tuyệt vời.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page