Ông Trần Hữu Nhân Ông Trần Hữu Nhân - Quản lý web sản xuất
Công ty Sunrice
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi rất hài lòng và muốn cảm ơn dịch vụ của bạn đã hỗ trợ tôi tìm được việc làm tốt. Nỗ lực của bạn đã mang đến cho tôi một cơ hội việc làm tuyệt vời và tôi mong rằng công ty của bạn sẽ thành công cùng với nhiều ứng cử viên. Dịch vụ tuyệt vời.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page