Ông Sang Huỳnh Ông Sang Huỳnh - Trưởng nhóm, bộ phận Phát triển
Công ty Live Group
Hồ Chí Minh
Candidate
08 Oct, 2018


Hi Hồng,
 
Anh muốn gửi lời cảm ơn đến Hồng vì đã nhiệt tình giới thiệu công việc này cũng như hỗ trợ trao đổi với LiveGroup trong giai đoạn vừa qua.
 
Đây là lần đầu tiên anh được làm việc với các bạn headhunter. Và anh thực sự có ấn tượng rất tốt, cảm kích với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và hết lòng vì ứng viên của Hồng.
 
Chân thành cảm ơn em.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page