Ông Robert Võ Ông Robert Võ - Kỹ sư phần mềm
Tập đoàn Live Group
Hồ Chí Minh
Candidate
01 Jul, 2019


Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới HR2B và chị Hồng Ngô vì đã giúp tôi tìm được một vị trí phù hợp. Tôi hy vọng HR2B có thể giúp nhiều ứng viên tài năng hơn nữa tìm thấy cơ hội phù hợp cho mình.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page