Ông Phạm Nguyễn Anh Duy Ông Phạm Nguyễn Anh Duy - Kỹ sư sản phẩm
Công ty MACOM
Hồ Chí Minh
Staffing
02 Jan, 2019


I'm extremely happy with HR2B service and would like to give special compliment to Ms Nhu Quynh, on her great effort to maintain a seamlessly staffing and payroll service to Macom. 
She is very proactive and willing to go an extra mile to get the job done. It's a pleasure to doing business with HR2B team.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page