Ông Phạm Nguyễn Anh Duy Ông Phạm Nguyễn Anh Duy - Kỹ sư sản phẩm
Công ty MACOM
Hồ Chí Minh
Staffing
02 Jan, 2019


I'm extremely happy with HR2B service and would like to give special compliment to Ms Nhu Quynh, on her great effort to maintain a seamlessly staffing and payroll service to Macom. 
She is very proactive and willing to go an extra mile to get the job done. It's a pleasure to doing business with HR2B team.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page