Ông Phạm Nguyễn Anh Duy Ông Phạm Nguyễn Anh Duy - Kỹ sư sản phẩm
Công ty MACOM
Hồ Chí Minh
Staffing
02 Jan, 2019


I'm extremely happy with HR2B service and would like to give special compliment to Ms Nhu Quynh, on her great effort to maintain a seamlessly staffing and payroll service to Macom. 
She is very proactive and willing to go an extra mile to get the job done. It's a pleasure to doing business with HR2B team.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page