Ông Nguyễn Như Sang Ông Nguyễn Như Sang - Giám đốc nhân sự
Công ty LTP UAB
Hồ Chí Minh
Candidate
02 May, 2018


Tôi thực sự đánh giá cao dịch vụ giới thiệu nhân sự chuyên nghiệp của bạn. Qua dịch vụ của bạn tôi có cơ hội được biết và làm việc cho LTP.

Tôi tin rằng với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, tôi là ứng viên lý tưởng cho vị trí này. Tôi có thể thích nghi với môi trường làm việc của tôi, và tôi chắc rằng tôi sẽ phù hợp với LTP một cách dễ dàng. Tôi mang đến sự nhiệt tình và thành tưu cho LTP.

Tôi không biết làm sao bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi với bạn & vui lòng nhận lời cám ơn chân thành của tôi.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page