Ông Nguyễn Như Sang Ông Nguyễn Như Sang - Giám đốc nhân sự
Công ty LTP UAB
Hồ Chí Minh
Candidate
02 May, 2018


Tôi thực sự đánh giá cao dịch vụ giới thiệu nhân sự chuyên nghiệp của bạn. Qua dịch vụ của bạn tôi có cơ hội được biết và làm việc cho LTP.

Tôi tin rằng với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, tôi là ứng viên lý tưởng cho vị trí này. Tôi có thể thích nghi với môi trường làm việc của tôi, và tôi chắc rằng tôi sẽ phù hợp với LTP một cách dễ dàng. Tôi mang đến sự nhiệt tình và thành tưu cho LTP.

Tôi không biết làm sao bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi với bạn & vui lòng nhận lời cám ơn chân thành của tôi.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page