Ông Nguyễn Năng Hiếu Ông Nguyễn Năng Hiếu - Quản lý thẻ
Công ty Lotte Card
Hà Nội
Candidate
03 Oct, 2018


Cảm ơn anh Trường đã dành nhiều thời gian hỗ trợ cũng như mang đến cơ hội công việc mới cho tôi. Tôi cảm thấy họ hỗ trợ tôi như những người bạn, chứ không phải như một nhân viên tuyển dụng với ứng viên. Nhìn chung, tôi tin rằng đội ngũ tài năng của HR2B sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page