Ông Nguyễn Hữu Hạnh Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Quản lý điều hành
Công ty Alliance Laundry Systems, Việt Nam
Hồ Chí Minh
Payroll
21 Dec, 2018


Tôi đã sử dụng dịch vụ tính lương của HR2B trong 2 năm qua và tôi rất vui với những dịch vụ được cung cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page