Ông Nguyễn Hữu Hạnh Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Quản lý điều hành
Công ty Alliance Laundry Systems, Việt Nam
Hồ Chí Minh
Payroll
21 Dec, 2018


Tôi đã sử dụng dịch vụ tính lương của HR2B trong 2 năm qua và tôi rất vui với những dịch vụ được cung cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page