Ông Nguyễn Hữu Hạnh Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Quản lý điều hành
Công ty Alliance Laundry Systems, Việt Nam
Hồ Chí Minh
Payroll
21 Dec, 2018


Tôi đã sử dụng dịch vụ tính lương của HR2B trong 2 năm qua và tôi rất vui với những dịch vụ được cung cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page