Ông Nguyễn Đức Quang Ông Nguyễn Đức Quang - Kỹ sư dự án
Công ty Tetra Pak Vietnam
Hồ Chí Minh
Candidate
27 Jun, 2018


Đây là lần đầu tiên tôi ứng tuyển một công việc mới với sự giúp đỡ từ bên thứ 3 như bạn.

Tôi thật sự ấn tượng bởi sự hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình từ lúc chia sẻ với tôi về cơ hội mới đến khi hoàn tất phỏng vấn, theo dõi và cập nhật thông tin liên tục cho đến giờ.

Một lần nữa, tôi muốn cám ơn bạn vì dịch vụ tuyệt vời của bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page