Ông Nguyễn Đức Quang Ông Nguyễn Đức Quang - Kỹ sư Bảo trì
Công ty Tetra Park Việt Nam
Hồ Chí Minh
Candidate
05 Mar, 2018


Tâm thân mến,
Rất cảm ơn em vì đã hỗ trợ anh rất nhiều trong suốt thời gian ứng tuyển cho vị trí này


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page