Ông Nguyễn Đăng Khoa Ông Nguyễn Đăng Khoa - Quản lý Bán hàng trong nước
Công ty Meritor
Hồ Chí Minh
Candidate
05 Mar, 2018


HR2B đã giới thiệu cho tôi một công việc mới phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của tôi.
Cám ơn bạn


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page