Ông Nguyễn Đăng Khoa Ông Nguyễn Đăng Khoa - Quản lý Bán hàng trong nước
Công ty Meritor
Hồ Chí Minh
Candidate
05 Mar, 2018


HR2B đã giới thiệu cho tôi một công việc mới phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của tôi.
Cám ơn bạn


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page