Ông Nguyễn Đặng Anh Chương Ông Nguyễn Đặng Anh Chương - Đại diện cho bộ phận bán hàng
Công ty UPM
Hồ Chí Minh
Payroll
18 Dec, 2018


HR2B cung cấp dịch vụ chất lượng phù hợp với UPM kể từ ngày đầu tiên đến hiện tại. Không có gì nhiều để nói vì dịch vụ quá tuyệt vời. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn với UPM


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page