Ông Nguyễn Đặng Anh Chương Ông Nguyễn Đặng Anh Chương - Đại diện cho bộ phận bán hàng
Công ty UPM
Hồ Chí Minh
Payroll
18 Dec, 2018


HR2B cung cấp dịch vụ chất lượng phù hợp với UPM kể từ ngày đầu tiên đến hiện tại. Không có gì nhiều để nói vì dịch vụ quá tuyệt vời. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn với UPM


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page