Ông Nguyễn Bĩnh Khiêm Ông Nguyễn Bĩnh Khiêm - Quản lý bán hàng khu vực
Công ty Klingspor
Hồ Chí Minh
Candidate
27 Jun, 2018


Anh thấy rất hài lòng về cách làm và tư vấn từ phía em. Cám ơn em nhiều nhé!
Chúc công ty em luôn giữ vững & phát huy được tinh thần như vậy đối với khách hàng và ứng viên.

Cám ơn em.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page