Ông Lưu Hoàng Lai Ông Lưu Hoàng Lai - Nhân sự
Công ty FT Pharma
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


1. Chất lượng dịch vụ: 8/10 điểm, lý do ứng viên giới thiệu hơi ít

2. Thái độ phụ vụ khách hàng: 9/10 điểm


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page