Ông Lưu Hoàng Lai Ông Lưu Hoàng Lai - Nhân sự
Công ty FT Pharma
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


1. Chất lượng dịch vụ: 8/10 điểm, lý do ứng viên giới thiệu hơi ít

2. Thái độ phụ vụ khách hàng: 9/10 điểm


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng nhóm, bộ phận Phát triển
Ông Sang Huỳnh - Công ty Live Group
Hồ Chí Minh Candidate
Điều phối viên
Bà Quách Thị Việt Hoa - Công ty Oriflame
Hồ Chí Minh Candidate
Người đại diện
Ông Hồ Vũ Thanh Hải - Công ty Neo Asia
Hồ Chí Minh Candidate
Nhân viên điều hành
Bà Vu Tinh - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế CMB
Hà Nội Search
Thư ký giám đốc
Bà Tạ Quế Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page