Ông Lưu Hoài Tuấn Ông Lưu Hoài Tuấn - Nhà phát triển Wordpress
Công ty Fastbooking Asia
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Dịch vụ tuyển dụng HR2B rất tốt, mình rất hài lòng. Đặc biệt là nhân sự trực tiếp cho mình rất nhiệt tình cung cấp đầy đủ thông tin của nhà tuyển dụng về nhu cầu, môi trường làm việc, chính sách công ty. Ngoài ra nhân sự giúp mình liên lạc với khách hàng thường xuyên và cập nhật thông tin hỗ trợ nhanh chóng trong quá trình phỏng vấn. Vì lý do đó mình rất hài lòng về công việc được tư vấn dù là trong gia đoạn thử việc, công việc thoải mái có môi trường phát triển tốt, trân trọng cám ơn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page