Ông Lê Anh Sơn Ông Lê Anh Sơn - Nhà thiết kế trò chơi chính
Công ty Amanotes
Hồ Chí Minh
Candidate
05 Mar, 2018


Cám ơn bạn đã giúp tôi tìm một công việc mới phù hợp với tôi. Tôi rất hài lòng với công việc mới, môi trường làm việc, phúc lợi, và tôi thật sự tin tưởng vào việc tạo ra những điều tuyệt vời trong tương lai.

Một lần nữa, cám ơn những thông tin chi tiết của bạn, những đề xuất hữu ích, và điều quan trọng nhất là thái độ ủng hộ. Mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với bạn :)


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Kỹ sư Bảo trì
Ông Nguyễn Đức Quang - Công ty Tetra Park Việt Nam
Hồ Chí Minh Candidate
Nhân sự tiền lương
Bà Đào Ngọc kim Yến - Công ty DKSH
Hồ Chí Minh Candidate
Phòng nhân sự nhân
Bà Lê Kim Nguyên - Da Gia Company
Hồ Chí Minh Search
Nhà thiết kế trò chơi
Ông Lê Anh Sơn - Công ty Amanotes
Hồ Chí Minh Candidate
Nhân sự cao cấp
Bà Nguyễn Quỳnh Trang - Công ty Confidential
Hà Nội CandidateShare on network
Top page