Ông Huỳnh Đại Nghĩa Ông Huỳnh Đại Nghĩa - Trưởng nhóm bán hàng
Công ty BP Stainless Steel
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn trong suốt thời gian qua.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page