Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Hoàng Minh Hiếu - Thiết kế 3D
Công ty Hwaseung
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi nghĩ rằng bạn là một tư vần viên tuyển dụng tuyệt vời vì bạn luôn quan tâm mọi điều về ứng viên (sức khỏe, công việc...)
Và dịch vụ của bạn đã giúp tôi tìm được công việc tốt hơn công việc cũ. Tôi thực sự cám ơn bạn vì điều đó. Bởi vì tôi không có nhiều thời gian tìm những công việc tốt để ứng tuyển, và không có nhiều thông tin vể những công việc tốt.
Trong tương lai, tôi nghĩ tôi sẽ hợp tác với dịch vụ của bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page