Ông Eddy Neo Ông Eddy Neo - Giám Đốc Nhân Sự Vùng Nam Á
Grace
Ho Chi Minh
Payroll
21 Sep, 2016


Nhân viên của HR2B phản hồi và giúp ích cho các yêu cầu của chúng tôi rất tốt. Chất luợng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tôi rất vui mừng vì HR2B đã giúp thực hiện dịch vụ tính lương cho chúng tôi rất tốt


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page