Ông Eddy Neo Ông Eddy Neo - Giám Đốc Nhân Sự Vùng Nam Á
Grace
Ho Chi Minh
Payroll
21 Tháng chín 2016


Nhân viên của HR2B phản hồi và giúp ích cho các yêu cầu của chúng tôi rất tốt. Chất luợng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tôi rất vui mừng vì HR2B đã giúp thực hiện dịch vụ tính lương cho chúng tôi rất tốt


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page