Ông Dương Tuấn Ông Dương Tuấn - Kỹ sư cấp cao
Công ty Thyssenkrupp Industrial Solutions Vietnam
Hà Nội
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi đã rất hài lòng khi làm việc với chị Hương Giang ở đội ngũ HR2B Hà Nội. Chị ấy hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc trao đổi với công ty tiềm năng và giải đáp mọi thắc mắc được nêu ra trong quá trình phỏng vấn. Phản hồi nhanh chóng, quan tâm và theo dõi tận tình, và làm cho quá trình phỏng vấn trở nên suôn sẻ. Chắc chắn là một công ty đáng được giới thiệu.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page