Ông Anders Lundholm Ông Anders Lundholm - Giám đốc khu vực
EF Education First
Hồ Chí Minh
Payroll
03 Tháng sáu 2014


HR2B luôn cung cấp dịch vụ chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và quản lí tiền lương của EF chúng tôi.


Hữu ích?
2 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page