Ông Anders Lundholm Ông Anders Lundholm - Giám đốc khu vực
EF Education First
Hồ Chí Minh
Payroll
03 Jun, 2014


HR2B luôn cung cấp dịch vụ chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và quản lí tiền lương của EF chúng tôi.


Hữu ích?
2 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page