Ông Anders Lundholm Ông Anders Lundholm - Giám đốc khu vực
EF Education First
Hồ Chí Minh
Payroll
03 Tháng sáu 2014


HR2B luôn cung cấp dịch vụ chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và quản lí tiền lương của EF chúng tôi.


Hữu ích?
2 1
 
 


Liên quan

Nguyen Thi Thuy Nga
Nguyen Thi Thuy Nga - World Bank Office in Vietnam
HaNoi Business
Hoàn thành các nhiệm vụ với chất lượng tốt.
Nguyen Thi Trang Hien - A. Menarini Singapore Pte., Ltd
HCMC Payroll
Dịch vụ trả lương của họ là tốt và chính xác.
Duong Vo - Faraday Technology Vietnam
HCMC Payroll
Gửi bảng lương hàng tháng đúng hạn.
Do Thi Hoang - Sumitomo SHI FW Power Vietnam Ltd
HaNoi Payroll
Dịch vụ đáng tin cậy.
Piyapa Thavisri - REHAU LLC
International PayrollShare on network
Top page