Nguyen Thi Trang Hien Nguyen Thi Trang Hien - Giám sát Nguồn nhân lực
A. Menarini Singapore Private Limited
HCMC
Payroll
27 Dec, 2016


Sau hơn 2 năm làm việc cùng HR2B, chúng tôi luôn luôn hài lòng với dịch vụ của họ. Cám ơn Ms. Mộng Thúy vì những nỗ lực và hỗ trợ hết mình trong thời gian qua


Hữu ích?
1 1
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page