Nguyễn Thị Sung Nguyễn Thị Sung - Giám đốc Chi nhánh
VP Bank
Biên Hòa
Search
05 Nov, 2014


Tôi thích cách làm việc của HR2B. Làm việc với cùng với đơn vị tuyển dụng có thể trao đổi thoải mái mà không lo ngại bị đánh giá; HR2B cung cấp thông tin về công việc rất rõ ràng; khả năng thuyết phục của tư vấn viên - Ms. My rất tốt (đã thuyết phục được tôi từ một người không có nhu cầu, không quan tâm đến việc chuyển công việc thay đổi ý định ngay sau buổi phỏng vấn); Công ty xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt, thường xuyên quan tâm, hỏi han khách hàng. My rất dễ thương và thân thiện. Nhìn chung là bản thân tôi có ấn tượng tốt với các làm việc của My và công ty.


Hữu ích?
1 1
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page