Nguyễn Thị Bích Nguyệt Nguyễn Thị Bích Nguyệt - ...
...
...
Candidate
06 Jun, 2014


Tôi đã làm việc với HR2B trong gần 3 năm, lúc trước tôi nghĩ rằng quá trình tuyển dụng của HR2B có vẻ chậm trễ hơn so với mong đợi của tôi, nhưng về sau tôi nhận ra đó là vì nhu cầu và qui trình làm việc bên phía khách hàng của HR2B.


Hữu ích?
2 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page