Nguyen Phuong Khue Thao Nguyen Phuong Khue Thao - Country HR Manager
Draeger Vietnam
Hồ Chí Minh
Staffing
03 Jul, 2015


HR2B có dịch vụ rất chuyên nghiệp cũng như đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời. Chúng tôi rất vui khi được làm việc cùng với các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page