Nguyen Phan Hien Nguyen Phan Hien - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Dịch vụ của HR2B rất được, đầy đủ thông tin và cẩn thận. Tôi đã được hỗ trợ rất nhiều trong suốt quá trình dự tuyển vào vị trí hiện tại.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page