Nguyen Nhu Minh Nguyen Nhu Minh - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


HR2B đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình tôi dự tuyển vào vị trí hiện tại.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page