Nguyen Minh Trang Nguyen Minh Trang - Outside Sales
Rexel
Can Tho
Candidate
10 Jul, 2015


Tôi là Nguyễn Minh Trạng, là ứng viên thành công của HR2B - một trong những đơn vị tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam. Tôi khẳng định dịch vụ tuyển dụng cấp cao của HR2B thật sự rất tốt. Tôi hoàn toàn tinh tưởng vào sự nhiệt tình và khả năng tìm kiếm ứng viên tài năng cho các công ti hàng đầu Việt Nam của các tư vấn viên HR2B. Tôi chân thành cảm ơn bộ phận tuyển dụng nhân sự cấp cao của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page