Nguyễn Minh Hưng Nguyễn Minh Hưng - Trưởng phòng IT
Marigot Vietnam
Hồ Chí Minh
Candidate
20 Nov, 2014


Sau 9 nam làm việc tại Úc, tôi trở lại Việt Nam vào đầu năm nay và đối diện với rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm công việc, bởi vì đây là một sự khởi đầu của tôi tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều tháng với sự hỗ trợ tuyệt vời và hợp lí của HR2B, tôi đã tìm thấy một công việc rất tốt, và giờ tôi đã là trưởng phòng IT của một công ty quốc tế có uy tín trên thị trường.

Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn rất nhiều! Hãy tiếp tục phát huy nhé!

 Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page