Nguyễn Minh Hưng Nguyễn Minh Hưng - Trưởng phòng IT
Marigot Vietnam
Hồ Chí Minh
Candidate
20 Nov, 2014


Sau 9 nam làm việc tại Úc, tôi trở lại Việt Nam vào đầu năm nay và đối diện với rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm công việc, bởi vì đây là một sự khởi đầu của tôi tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều tháng với sự hỗ trợ tuyệt vời và hợp lí của HR2B, tôi đã tìm thấy một công việc rất tốt, và giờ tôi đã là trưởng phòng IT của một công ty quốc tế có uy tín trên thị trường.

Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn rất nhiều! Hãy tiếp tục phát huy nhé!

 Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page