Nguyen Duy Dang Nguyen Duy Dang - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Dịch vụ của HR2B tốt hơn hẳn so với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Dịch vụ của các bạn rất phù hợp với yêu cầu của tôi, và tôi cũng đánh giá rất cao sự quan tâm của tư vấn viên trong quá trình làm việc với ứng viên.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page