Nguyen Duy Dang Nguyen Duy Dang - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Dịch vụ của HR2B tốt hơn hẳn so với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Dịch vụ của các bạn rất phù hợp với yêu cầu của tôi, và tôi cũng đánh giá rất cao sự quan tâm của tư vấn viên trong quá trình làm việc với ứng viên.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page