Nguyen Duy Dang Nguyen Duy Dang - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Dịch vụ của HR2B tốt hơn hẳn so với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Dịch vụ của các bạn rất phù hợp với yêu cầu của tôi, và tôi cũng đánh giá rất cao sự quan tâm của tư vấn viên trong quá trình làm việc với ứng viên.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page