Nguyen Duy Dang Nguyen Duy Dang - .
.
.
Candidate
09 Tháng bảy 2015


Dịch vụ của HR2B tốt hơn hẳn so với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Dịch vụ của các bạn rất phù hợp với yêu cầu của tôi, và tôi cũng đánh giá rất cao sự quan tâm của tư vấn viên trong quá trình làm việc với ứng viên.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page