Nguyen Duc Quyet Nguyen Duc Quyet - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Dịch vụ của HR2B hỗ trợ ứng viên rất tận tình. Tư vấn viên của tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc và cập nhật các thông tin mới cho tôi.


Hữu ích?
0 1
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page