Nguyen Diep Minh Nghia Nguyen Diep Minh Nghia - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


HR2B rất xuất sắc. Tư vấn viên của tôi - Anh Cường - rất chu đáo và hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình ứng tuyển của tôi. Anh ấy cũng giúp tôi trong quá trình thỏa thuận mức lương rất nhiều.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page