Ngoc Ha Ngoc Ha - HR Specialist
Maersk
HCMC
Payroll
19 Tháng tám 2020


Phượng hỗ trợ dịch vụ trả lương tốt cho công ty Maersk. Tôi rất hài lòng khi làm việc với bạn ấy.


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tốt, hỗ trợ kịp thời
Cliff Fong - Nord-Lock Pte Ltd
Hồ Chí Minh SearchShare on network
Top page