Ms. Xuân Ms. Xuân - Giám Đốc Pháp Lý
Lĩnh vực tài chính
Ho Chi Minh
Candidate
04 Jul, 2016


Tôi rất lấy làm hân hạnh đuợc trải nghiệm dịch vụ của HR2B từ đầu đến cuối. Nhân viên ở đây đã giúp đỡ tôi từng buớc một trong suốt quá trình. Và điều làm tôi nhận thấy hữu ích nhất là sự chuẩn bị và những bí quyết mà nhân viên của HR2B đã cung cấp cho tôi khi đi phỏng vấn. 

 Cám ơn các bạn rất nhiều.  Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page